TÜRSAB AKADEMİ

ENFORMASYON MEMURLUĞU

Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 46. ve devamı maddeleri uyarınca gerçekleştirilen Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınavları yer ve tarihleri, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafınca yılın çeşitli dönemlerinde ihtiyaç duyulan bölge ve tarihlerde düzenlenir. Sınavlar en az bir ay öncesinden ulusal bir gazetede, TÜRSAB web sayfasında ve TÜRSAB’ın resmi sosyal medya hesaplarında ilan edilir.

TÜRSAB Akademi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlemiş olduğu mesleki belgelendirmeler, turizm sektörüne özel teknoloji programları ve kişisel gelişim alanlarında eğitim programları düzenlemektedir. TÜRSAB Akademi, 15 Eylül – 15 Haziran akademik takvimi döneminde faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik takvimi, www.tursab.org.tr adresimizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

TÜRSAB ve TUREB (Türkiye Turist Rehberleri Birliği) ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, belirlenen dillerde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında TUREB tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programları düzenlenir.

Sertifika programları, seçme sınavının yapılacağı tarihten en az bir ay önce TUREB’in resmi internet sitesinde ve gerekli görüldüğü hallerde diğer iletişim kanalları ile duyurulur. Daha geniş bilgi için TUREB web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

1- 14 Eylül 1972-31 Aralık 2007 yılları arasında Enformasyon Memurluğu Türkçe/Yabancı Dil sınavlarına girip başarı belgesi almış kişiler; Bakanlığa aşağıda istenilen evraklarla başvurmaları halinde, kayıp olan belgenin yenisi düzenlenir.

  • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurulur. Dilekçede, talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve kayıp belge talebinde bulunan kişinin adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve imzasına yer verilir.
  • Onaylı nüfus cüzdan sureti. (Kişinin nüfus bilgilerini içeren onaylı kayıt örneği)
  • Gazete kayıp ilanı. (Herhangi bir gazetede kayıp olan belgenin hükümsüz olduğuna ilişkin ilan)
  • Kayıp belge bedeline ilişkin dekont. Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) adına Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubede açılmış olan Hesap Numarası: 1746-3483170-5528 / IBAN: TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528 numaralı hesaba 50,00 TL (Elli Türk Lirası) kayıp belge sahibi adına yatırıldığına ilişkin dekont.
  • Belge bedeli Ziraat Bankası şubelerinden bizzat yatırıldığı takdirde; 63.00.01 numaralı kurumsal tahsilat kodu ile birlikte yatırılması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibine ait son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇİN EK MATBU DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Enformasyon Memurluğu Talebi ve Seyahat Acentası Şikayetlerine İlişkin Başvurular

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLETİŞİM
Acentalar Birimi: 0312 4707421 / 0312 4707423
Santral: 03124708000


2- 1 Ocak 2008 yılından sonra Enformasyon Memurluğu Türkçe/Yabancı Dil sınavlarına girip başarı belgesi almış kişiler; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne istenilen evrakla başvurmaları halinde, kayıp olan belgenin yenisi düzenlenir.

  • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne bir dilekçe ile başvurulur. Dilekçede, talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve kayıp belge talebinde bulunan kişinin adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve imzasına yer verilir,
  • Onaylı nüfus cüzdan sureti. (Kişinin nüfus bilgilerini içeren onaylı kayıt örneği)
  • Kayıp belge bedeline ilişkin dekont. Kayıp belge sahibi adına Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi Vakıfbank Şube: FULYA–S00728/Hesap No: 00158007307402933 (IBAN TR73 0001 5001 5800 7307 4029 33) 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) yatırıldığına ilişkin dekont.
  • Başvuru sahibine ait son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.

TÜRSAB İÇİN EK MATBU DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Enformasyon Belgesi Yeniden Düzenleme Başvuru Dilekçesi